Hong Kong 2021  |  Hong Kong 2020  |  Hong Kong 2019  |  Hong Kong 5  |  Hong Kong 4  |  Hong Kong 3  |  Hong Kong 2  | Hong Kong |  China  |  India  |  Vietnam  |  Malaysia  |  New Zealand  |  New Zealand 2017  |  New Zealand 2019  |  UK 2016  |  UK 2018  |  Flat hunting  |  xtra  |  Guangzhou Jan 2019  |  Macau 2019  |  Music  |  Videos  |  Blog

Andy Statham

Pak Kok Tsuen (Lamma)
Cheung Chau 2
Cape d'Aguilar
Ap Lei Chau
Po Toi
Aberdeen to Po Toi
Boat show
Ma Wan
Pat Sin Leng
Wong Shek
Peng Chau
Hebe Haven
Mount Stenhouse CNY 16
Lamma Feb 16
Wong Tai Sin
Cheung Sheung Nov 15
Kam Tin
Tsam Chunk Wan
Tang ancestral hall
Wun Chuen Sin Koon
Lamma (South)
Pak Tam Au
Che Kung (Tai Wai)
10000 Buddhas
Tai Po
Kadoorie Farm
Ngong Ping
June 4, 2014
Mui Wo 2
Wilson Trail Stage 3
Mui Wo, Lantau
Kam Shan Country Park
Ng Tung Chai Waterfalls
Sai Kung (CNY 2014)
November 2013
Nan Lian Gardens
Duck
Pui O
Tai O
Lei Yue Mun
Clearwater Bay
Clearwater Bay Country Park
Wu Kau Tang
Fireworks
Pak Tam Chung 1
Tai Mong Tsai
Lai Chi Wo
Luk Keng
Maclehose stage 3
Sha Lo Tung
June 4th
Lamma
Tai Long Wan
Hoi Ha
Daai Mui
Clearwater Bay 2
Hong Kong Island
Pak Tam Chung/Sai Kung
Sailing
Ma On Shan
Tai Long Wan 2
Cheung Seung
Chinese New Year 2012
Flat
Cheung Chau
Shek O

Mount Stenhouse CNY 16

Hong Kong harbour looking west
Mount Stenhouse from Sok Kwu Wan
Mount Stenhouse from Sok Kwu Wan
Mount Stenhouse from Sok Kwu Wan
Looking towards HK island from Sok Kwu Wan
Sok Kwu Wan fish farms
HK island from Sok Kwu Wan
Sok Kwu Wan fish farms
Sok Kwu Wan
Tin Hau temple, Sok Kwu Wan
Outside Tin Hau temple, Sok Kwu Wan
Sok Kwu Wan
Boats, Sok Kwu Wan
Boats, Sok Kwu Wan
Boats, Sok Kwu Wan
View from Mt Stenhouse looking towards Stanley
View from Mt Stenhouse, looking towards HK island
View from Mt Stenhouse, looking towards HK island
View from Mt Stenhouse, looking towards Yung Shue Wan
View from Mt Stenhouse, looking towards Yung Shue Wan
View from Mt Stenhouse, looking towards Yung Shue Wan
View from Mt Stenhouse, looking towards Yung Shue Wan
View from Mt Stenhouse, looking towards HK island
View from Mt Stenhouse, looking towards HK island
Lo Shing village from Mt Stenhouse
Yung Shue Wan
Lo Shing village on left
Lo Shing beach
Lo Shing beach
View from Lo Shing beach
Lo Shing beach
Lo Shing beach
Lo Shing beach
CNY in Times Square