Hong Kong 2022  |  Hong Kong 2021  | Hong Kong 2020 |  Hong Kong 2019  |  Hong Kong 5  |  Hong Kong 4  |  Hong Kong 3  |  Hong Kong 2  |  Hong Kong  |  China  |  India  |  Vietnam  |  Malaysia  |  New Zealand  |  New Zealand 2017  |  New Zealand 2019  |  UK 2016  |  UK 2018  |  Flat hunting  |  xtra  |  Guangzhou Jan 2019  |  Macau 2019  |  Music  |  Videos  |  Blog

Andy Statham

Boxing Day (26-12-20)
Tai Tan Family Trail (21-12-20)
Sham Chung (02-12-20)
Lai Chi Chong (28-11-20)
Peng Chau (26-10-20)
Fan Lau (18-10-20)
Cheung Chau (22-07-20)
Tai Mei Tuk (22-03-20)
Sai Kung Geopark (01-03-20)
Ho Pui - Lui Kung Tin Tsuen (31-01-20)

Ho Pui - Lui Kung Tin Tsuen (31-01-20)

Ho Pui Village
Ho Pui Village
Ho Pui Village
Pat Heung
Ecogarden
Ecogarden
Kwun Yam Shan
Nothing too strenuous
Outside the army barracks at Lui Kung Tin Tsuen
Bus stop home